MIT KELL TUDNI AZ ISO 17712 SZABVÁNYRÓL?iso17712

Az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) a világ legnagyobb önkéntes nemzetközi szabványokat kifejlesztő szervezete. A szabvány egy olyan dokumentum, amely azokat az elvárásokat, specifikációkat, és irányelveket tartalmazza, amelyeket következetesen alkalmazva biztosítani lehet, hogy az adott alapanyagok, termékek, folyamatok és szolgáltatások a célnak megfeleljenek. Az ISO Nemzetközi Szabványok biztosítják, hogy a termékek és szolgáltatások biztonságosak, megbízhatóak és jó minőségűek legyenek.

Az ISO 17712 szabvány „egységes besorolási, engedélyezési és visszavonási eljárást” állapít meg „a mechanikus szállító-konténer plombákra.” A szabvány célja továbbá „a nemzetközi kereskedelemben a szállító-konténerek biztosításához elfogadott mechanikus plombákkal kapcsolatos információk egységesítése és szolgáltatása”.

BIZTONSÁGI PLOMBÁK ISO SZABVÁNYAI

A jelenleg érvényes ISO 17712 szabvány három területen ír elő független ellenőrzést:

 

1. A biztonsági plomba fizikai erősségének tesztelése (zárási biztonság). Az ISO 17712 szabvány a plombák erősségét vagy zárbiztonságát három típusba sorolja: “I” = jelölő; “S” = biztonsági; és “H” = magas biztonsági fokozatú. A C-TPAT a „H” kategória használatát írja elő. A gyártók kötelesek független laboratóriumokat megbízni a plombák besorolásának ellenőrzésével. Az ISO 17712-specifikus plombák tesztelését csak akkreditált laboratóriumok végezhetik (ISO/IEC 17025 – Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei).

2. A gyártók belső biztonsági folyamatainak ellenőrzése. A nem megfelelő biztonsági rendszerek használata alááshatja a legkiválóbb minőségű biztonsági plombák hatékonyságát is. Az ISO 17712 szabvány „A” Melléklete több mint két tucat olyan eljárást ír elő, mint pl. az üzem kockázatfelmérése vagy a gyártási- és tárolási területekhez való hozzáférés felügyelete. Azt, hogy a gyártók megfelelnek-e az „A” Melléklet követelményeinek, szintén csak független, és az ISO szabványnak megfelelően akkreditált cégek ellenőrizhetik és tanúsíthatják.

3. A plombákat oly módon kell megtervezni és kialakítani, hogy manipulációra utaló nyomokat illetve bizonyítékokat szolgáltassanak.

A biztonsági plombákat gyártó cégek kötelesek független és akkreditált szervezetek előtt demonstrálni, és tőlük tanúsítványt beszerezni arról, hogy az általuk gyártott magas biztonsági fokozatú plombák beépített manipulációt bizonyító felszereléssel vannak ellátva. Ha egy független és az ISO 17020-nak megfelelően akkreditált szervezet szerint a gyártó plombái megfelelnek a szabványnak, a szervezet erről tanúsítványt állít ki a gyártó részére, amely igazolja, hogy a tesztelt plombák valóban bizonyítékot szolgáltatnak a megfelelően felhelyezett és lezárt plombával való manipulációra.

AZ ISO 17712:2013 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ MINŐSÍTETT MAGAS BIZTONSÁGI FOKOZATÚ PLOMBÁK

2014. május 15-i dátummal léptek életbe az ISO 17712:2013 szabvány (a mechanikus plombák nemzetközi szabványa) magas biztonsági fokozatú plombákról szóló előírásai. A plombák csak akkor felelnek meg a szabványnak, ha magas biztonsági fokozatúak, és ellátták őket „H” jelzéssel. Ehhez mechanikus tesztelésnek kell alávetni őket, melyet független, az ISO 17025 szabvány szerint akkreditált laboratóriumok végezhetnek el (5. pont), és a gyártónak egyaránt tanúsítványt adnak az ISO9001 és az ISO17712 szabvány „A” Mellékeltének való megfelelésről.

A magas biztonsági fokozatú plombákra vonatkozó új előírás szerint a 6. pontnak is meg kell, felelniük: Manipuláció bizonyítása. A 6. pont szerint a gyártó köteles a minőségbiztosítási szabályzatába bevezetni egy dokumentált és ellenőrzött eljárást és egy tesztelési specifikációt mindegyik általa gyártott magas biztonsági fokozatú plombával kapcsolatban. A 6. pont fontos kiegészítése a plomba szabványnak, hiszen előtérbe helyezi a biztonsági plombák manipuláció-védelmének és manipuláció-észlelésének folyamatos minőségi javítását.

 

 

 

A magas biztonsági fokozatú plombák ISO 17712:2013 szabványnak való megfelelését ellenőrizheti, ha saját biztonsági plomba beszállítójától bekéri az alábbi tanúsítványokat:

  • Tanúsítvány a gyártótól, hogy a plomba ISO 9001 minősített.
  • Tanúsítvány arról, hogy a gyártó megfelel az ISO 17712:2013 „A” Melléklet (Bevált gyakorlat) előírásainak.
  • A plomba mechanikus erőssége elegendő vagy nagyobb kell legyen, mint az ISO 17712 szabvány 5. pontjában definiált magas biztonsági fokozatú plomba kategóriára vonatkozó erősség. Ezt a plombával kapcsolatos ISO 17712:2013 „H” laboratóriumi jelentés/tanúsítvány igazolja.
  • ISO17712: 2013 szabvány 6. pont: Tanúsítvány manipulációt bizonyító tulajdonságokról
  • A tesztelést végző laboratórium ISO 17025 akkreditált cég kell legyen ahhoz, hogy az ISO 17712:2013 szabvány 5. pontja szerint MIND az 5-féle mechanikus tesztet elvégezhesse.